Lokaty kapitału w nieruchomości

Bank oferujący usługi private bankingu może być cennym sojusznikiem przy lokowaniu kapitału w nieruchomościach.

Inwestowanie w nieruchomości w ramach private bankingu nie różni się zasadniczo od lokowania kapitału w tym obszarze w inny sposób. Wprawdzie można skorzystać z niedostępnych gdzie indziej produktów, ale nie to przesądza o specyfice takiej oferty. Decyduje o tym właściwa dla private bankingu specjalistyczna, zindywidualizowana pomoc w wyborze formy inwestowania, dywersyfikacji ryzyka itd. Klienci private bankingu inwestują więc w nieruchomości bezpośrednio bądź korzystając ze zbiorowych form inwestowania pośredniego, czyli przede wszystkim poprzez fundusze inwestycyjne.

Na bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości polska ustawa o funduszach inwestycyjnych pozwala jedynie zamkniętym funduszom nieruchomości. Można do nich przystąpić tylko w czasie trwania zapisów, wystarczy wykupić certyfikaty inwestycyjne. Inwestycja ma charakter długoterminowy, zwykle trwa od ośmiu do dziesięciu lat, a jej płynność jest znacznie ograniczona. Wprawdzie certyfikaty mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, ale do tego typu transakcji nie dochodzi zbyt często.


Nieruchomości, którymi interesuje się taki fundusz, muszą mieć uregulowany stan prawny i nie może ich być w portfelu mniej niż cztery.

Do wyboru są jeszcze jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Nie mogą one bezpośrednio nabywać nieruchomości czy praw wieczystego użytkowania, mogą jednak lokować kapitał na przykład w akcjach (lub innego rodzaju prawach udziałowych) przedsiębiorstw działających w tym obszarze, zwykle z branży budowlanej czy spółek deweloperskich. Zapewniają za to wysoką płynność wobec możliwości umarzania jednostek uczestnictwa.

Oprócz szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych krajowych oraz zagranicznych w ramach private bankingu instytucje finansowe proponują także między innymi specjalny rodzaj lokat. Mają one zapewniać bezpieczeństwo kapitału, a także zyski związane ze wzrostem notowań akcji spółek z branży budowlanej.

Można też skorzystać z tak specyficznej formy jak „zakup pod wynajem”. Klient zainteresowany inwestycją w nieruchomość z przeznaczeniem pod wynajem, aby uzyskać kredyt na sfinansowanie jej zakupu, może określić swój dochód, uwzględniając przyszłe zyski z takiego wynajmu (z pominięciem już istniejących zobowiązań). O

Dominika Kordas, Forbes

Komentarze

2 komentarze to “Lokaty kapitału w nieruchomości”

  1. Lokata on 24 października, 2008 10:57 am

    Dlaczego nie mogłoby być więcej niż te cztery nieruchomości…

    Pozdrawiam

  2. kredyt on 7 marca, 2012 9:45 am

    Mówiono już o kondo hotelach ale jak sytuacja pokazuje zarabiają na nich tylko ci co je wybudowali;)

Skomentuj