UOKiK Trzy czwarte respondentów nie zamierza pożyczać pieniędzy

Ponad połowa Polaków przyznaje, że w ich gospodarstwie domowym problemy finansowe rozwiązuje się poprzez pożyczanie pieniędzy – wynika z badania OBOP przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co piąty badany bierze kredyt w banku, tyle samo decyduje się na pożyczenie pieniędzy od rodziny lub znajomych, 18 proc. gospodarstw domowych kupuje w takiej sytuacji na raty.

Na zaciągnięcie kredytu w banku decydują się najczęściej mieszkańcy dużych miast (25 proc. z 100-500 tys. ludności i 26 proc. w aglomeracjach powyżej 500 tys.), a także prywatni przedsiębiorcy (32 proc.) Co trzecie polskie gospodarstwo domowe jest obecnie zadłużone. Najczęściej są to gospodarstwa osób w wieku 25-34 lata (41 proc.) oraz 35-44 lata (51 proc). Częściej zapożyczają się osoby z małych i średnich miejscowości (37 proc. w miastach do 20 tys. mieszkańców, 38 proc. w ośrodkach z 20-100 tys. ludności oraz 41 proc. z 100-500 tys. osób) niż mieszkających w największych aglomeracjach (25 proc.) czy na wsi (29 proc.).

Najczęściej konsumenci decydują się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z kupnem, remontem lub budową domu albo mieszkania. Ponad trzy czwarte respondentów deklaruje jednak, że nie zamierza w przyszłości pożyczać pieniędzy.

Ponad połowa gospodarstw domowych spłaca zobowiązania finansowe w terminie i nie ma z tym żadnych trudności. W co czwartym pojawiają się czasem trudności, ale raty są spłacane w terminie, natomiast 8 proc. reguluje zobowiązania w terminie, mając z tym ciągłe trudności. Firmy windykacyjne zgłosiły się przy tym jedynie do 2 proc. respondentów.

Parkiet

Komentarze

Skomentuj