Lokaty bankowe – najpopularniejsza forma inwestycji wśród Polaków.

Atrakcyjność lokat bankowych jako formy oszczędzania jest niezmienna od lat. Decyduje o tym bezpieczeństwo inwestycji oraz jej prostota. Lokaty bankowe są ogólnodostępne. Oferują je wszystkie banki i naprawdę mamy w czym wybierać. Nie wszystkie lokaty są jednak równie atrakcyjne dla każdego. O ich atrakcyjności decyduje kilka czynników. Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie, jakie to czynniki i jak wybrać najlepsze lokaty dla siebie.

Oprocentowanie lokat

Jednym z najważniejszych czynników jest oprocentowanie lokat. Najlepsze lokaty są oprocentowane najwyżej, ale (uwaga!) tylko teoretycznie. Wysokość oprocentowania lokat wskazuje ile pieniędzy można na nich zarobić w perspektywie roku (stopy procentowe lokat podawane są w stosunku rocznym). Drugim czynnikiem decydującym o atrakcyjności jest czas / częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Kapitalizacja odsetek

Jednorazowa kapitalizacja na koniec czasu trwania lokaty oznacza, że całość pieniędzy naliczonych w ramach odsetek zasila kapitał jednorazowo z chwilą zakończenia umowy. Niektóre lokaty przewidują jednak częstsze kapitalizacje. W takiej sytuacji odsetki z reguły powiększają kapitał podlegający oprocentowaniu. Kapitał ten stale rośnie, suma naliczanych odsetek ulega więc zwiększeniu.

Najlepsza lokata dla ciebie

Umowy lokat przewidujące częstą kapitalizację odsetek mogą więc być korzystniejsze od pozostałych, jednak banki wyrównują ewentualne koszty ponoszone z tego tytułu zmniejszając oprocentowanie lokat (choć nie zawsze). W praktyce wybór najlepszej lokaty może sprawić sporo problemów, nawet jeśli pokusimy się o solidne rozpoznanie rynku i wyliczenie potencjalnych korzyści płynących z poszczególnych rozwiązań.

Chcąc zmaksymalizować zyski z lokaty warto porównać całą ofertę rynkową, a z racji ilości banków i konkurencyjności ich ofert zadanie to jest znacznie utrudnione.

Swego rodzaju tryb ułatwień oferują na tym etapie porównywarki – proste w obsłudze narzędzia internetowe służące nie tylko porównywaniu opłacalności (atrakcyjności) lokat, ale i innych produktów bankowych.

Korzystając z porównywarki można stosunkowo łatwo przygotować osobisty ranking lokat i na tej podstawie wybrać produkty najlepsze dla siebie.

Komentarze

Skomentuj