Rekord wzrostu depozytów

W grudniu 2008 r. wartość depozytów zgromadzonych przez gospodarstwa domowe wzrosła o rekordowe 17 mld zł.

– Tak duży przyrost oszczędności był efektem wpływu na rachunki rolników prawie 5 mld zł z tytułu dopłat z Unii Europejskiej oraz wykorzystywania przez gospodarstwa okazji atrakcyjnego ulokowania oszczędności na depozytach, w obliczu oczekiwanego spadku ich oprocentowania w następstwie obniżenia stóp procentowych – ocenia Andrzej Halesiak, dyrektor departamentu analiz ekonomicznych Banku BPH. – Polacy wykorzystali ostatnią okazję do zarobku – dodaje Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK.

Wartość portfela kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła w grudniu 375,7 mld zł, co oznacza wzrost 44,5 proc. rok to roku. To w dużej mierze skutek osłabienia złotego względem franka szwajcarskiego e 15 proc. W tej walucie denominowana jest spora część kredytów mieszkaniowych. Droższy frank zwiększył wartość kredytu mierzoną w złotych.

– Nawet jednak oczyszczone o efekty kursowe dane wskazują, że dopływ kredytu do gospodarstw domowych nie ustał – ocenia Andrzej Halesiak z Banku BPH.

W grudniu wzrosła również wartość depozytów przedsiębiorstw (o 4,9 proc.). Zdaniem ekspertów, w dużej mierze wynika to z preferowanego przez część pracowników przesunięcia wypłaty wynagrodzeń z grudnia na styczeń. To rozwiązanie było korzystne ze względu na obniżenie skali podatkowej.
Jakub Borowski, główny ekonomista Invest-Banku, szacuje, że po wyłączeniu wpływu zmian kursu złotego roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 25,5 proc, wobec 26,1 proc. w listopadzie. Natomiast liczone w ujęciu miesięcznym należności od firm spadły o około 0,8 proc.

– Dane te sygnalizują, że w grudniu mogliśmy mieć już do czynienia z sygnalizowanym przez niektórych przedstawicieli sektora bankowego silnym wyhamowaniem akcji kredytowej dla przedsiębiorstw – tłumaczy Jakub Borowski.

Parkiet

Komentarze

Skomentuj